Azerbaycan-Ermenistan savaşında İran ne düşünüyor… Onlar için kumpas mı

Bu yazıda Arvin Khoshnood ve Dr. Ardavan Khoshnood adlarında iki İsveçli araştırmacının BESA Center adlı düşünce kuruluşunun sitesinde yazdıkları “The Armenian-Azerbaijani Conflict and Its Implications for Iran” makalesinden özellikle yararlandım.

18 oktober 2020

ODA TV