Bạo lực băng đảng ám ảnh Thụy Điển

Ardavan Khoshnood, chuyên gia tội phạm học tại Đại học Lund, cho hay bạo lực băng đảng ở Thụy Điển dường như xảy ra chủ yếu cho xung đột ma túy, về sản phẩm và địa bàn.

5 december 2023

Vnexpress