Bilden av Sverige faller – inte minst i Norden

Bilden av Sverige färgas efter ökningen av sprängningar och dödligt våld allt mörkare utomlands. Men än så länge är förändringen mest påtaglig i de nordiska länderna. Den observationen gör Svenska institutet (SI).

29 september 2023

Svenska Dagbladet