”Cancersjuka kan tvingas vara på akuten i upp till tre dagar”

Det är inte alls ovanligt att patienterna får vänta ett dygn på akuten i Lund. Att en patient ska vara undersökt och klar inom fyra timmar är en målsättning som i princip aldrig uppfylls. Det menar akutläkaren Ardavan Khoshnood i Lund.

29 juni 2017

SVT