Danmark förbereder diplomatisk protest mot Iran

Enligt Ardavan Khosnood, kriminolog vid Malmö universitet, kan Sverige bli måltavla för liknande dåd.

30 oktober 2018

Sydsvenskan