Detektivarbete är Ardavan Khoshnoods passion

Vare sig det är att snabbt upptäcka ett fel i människokroppen eller om det gäller att skaffa fakta om en gärningsman – så är
det förmågan att snabbt kunna strukturera och därefter rationellt hitta en lösning som tilltalar akutläkaren som även har en master i kriminologi.

27 februari 2017

Malmö Högskola