برای اولین بار در سوئد: صدور اجازه پخش اذان از مناره مسجد

.مناظره اردوان خوشنود با محمد خراکی

6 oktober 2012

استکهلمیان (Stockholmian)