Forskaren om vårdvåldet: ”Fullständigt oacceptabelt”

12 procent av de som arbetar inom vården har blivit utsatta för hot eller våld på arbetsplatsen, enligt Statistiska centralbyråns undersökning av levnadsförhållanden 2018. Läkaren och kriminologen Ardavan Khoshnood ser allvarligt på siffrorna.

28 november 2018

SVT Nyheter