Gängen får sprängmedel från byggen

Detta efter rekordåret 2023 då Sverige skakades av 149 sprängdåd. Enligt kriminologen Ardavan Khoshnood blir sprängningarna grövre.
– Vi har rört oss mot kraftigare sprängladdningar. Initialt handlade det om att man kastade in
handgranater, nu ser vi att man gått vidare till sprängdeg och mer avancerade detonationer, sa han
till TT i höstas.

17 februari 2024

Aftonbladet