Gangi migrantów to coraz większy problem w Niemczech. Posłowie domagają się reakcji państwa

– Wśród krajów niebędących w stanie wojny, jedynie w Meksyku wybucha więcej bomb niż w Szwecji – mówiła zaś kryminolog Ardavan Khoshnood w rozmowie z redakcją szwedzkiej gazety „Svenska Dagbladet”.

6 december 2023

Wprost