Hot och våld inom vården ökar kraftigt

Enligt siffror från statistiska centralbyrån så har 12 procent av de som arbetar inom vården utsatts för hot eller våld på sin arbetsplats. Kriminologen och läkaren Ardavan Khoshnood efterfrågar mer forskning på området.

11 december 2018

P4 Malmöhus