”Inför en nationell handlingsplan mot hot och våld i vården”

På landets akutmottagningar sjukskrivs vårdpersonal alltmer på grund av hot och våld. Kraftfullare åtgärder krävs för att skydda vårdpersonalen, menar Ardavan Khoshnood, kriminolog och lektor i akutsjukvård vid Lunds universitet.

24 februari 2023

Sjukhusläkaren