Interpellationsdebatt: Trygghet för alla kvinnor

Nyligen publicerades forskningsrapporten Swedish rape offenders – a latent class analysis av Ardavan Khoshnood m. fl., där forskarna har kartlagt variabler och egenskaper hos samtliga personer dömda för våldtäkt eller försök till våldtäkt under åren 2000–2015. Rapporten visar att en majoritet, närmare bestämt 59 procent, av de våldtäktsdömda männen har invandrarbakgrund. De flesta av dem var första generationens invandrare.

9 april 2021

Sveriges Riksdag