گفتگو با تلویزیون ایران اینترنشنال

گفتگو با تلویزیون ایران اینترنشنال پیرامون بیماری کرونا در ایران.

6 april 2021

ایران اینترنشنال (Iran International)