Intervju med Riks

Intervju med Riks gällande diskussionen på konstfack om att byta namn på salen ”Vita havet”.

19 februari 2021

Riks