سالگرد ۱۸ تیر

ه مناسبت هشتمین سالگرد ۱۸ تیرکه به یکی از روزهای تاریخی به ویژه در جنبش دانشجوئی ایران تبدیل شده، تظاهراتی در کشورهای مختلف از جمله سوئد برگزار خواهد شد. اطلاعیه هائی که در این رابطه پژواک دریافت کرده است برگزاری تظاهراتی دراستکهلم روز یکشنبه ۸ ژوئیه، ۱۷ تیرماه در ساعت ۱۴ در میدان سرگلل و روز دوشنبه ۹ ژوئیه ، ۱۸ تیرماه در مالمو در ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه در محل Triangeln است.
در این رابطه گفتگوئی داریم با منوچهر محمدی از فعالان جنبش دانشجوئی و از دستگیر شده گان تظاهرات هجده تیر که سالها زندانی بود. اواخیرا موفق به فرار از ایران شد و درحال حاضر در آمریکا زندگی می کند. گفتگوئی نیز داریم با اردوان خشنود دانشجوی رشته ی پزشکی در دانشگاه لوند و از مسئولان انجمن دمکراسی برای ایران ساکن مالمو.
هر دوی آنها شرکت در تظاهرات به مناسبت هجده تیر را بسیار ضروری می دانند .

6 juli 2007

رادیو ملی سوئد (Sveriges Radio)