Iran, dataspel och Grönland

Regimens svar på demonstrationerna i Iran har varit att strypa informationsflödet, bland annat genom att stoppa journalister. Ardavan Khoshnood, Ordförande i Föreningen för demokrati i Iran, berättar hur han lyckas ha kontakt med släkt och likasinnade i Iran och vad de säger om utvecklingen.

22 juni 2009

Sveriges Radio