IRGC – Irans mäktiga väktare: Hur påverkar de Sverige och världen?

I detta avsnitt diskuterar vi en av de mest kontroversiella och potentiellt farliga organisationerna i Mellanöstern – IRGC, eller Islamiska revolutionsgardet. IRGC är en paramilitär organisation som anses vara en del av den iranska regeringens säkerhetsapparat och som har varit inblandad i flera hotfulla och destabiliserande handlingar i regionen. Dagens gäst är Ardavan Khoshnood, kriminolog, statsvetare, och Iranexpert.Vi kommer att diskutera IRGC:s roll i Iran och dess inflytande, samt dess förmåga att hota säkerheten i Europa och särskilt i Sverige. Vi går igenom IRGC:s kopplingar till terrorism och destabilisering av säkerhetsläget och dess roll i Ukraina-kriget. Ardavan ger oss också personliga exempel på hot han fått utstå.Vi granskar även EU:s hållning gentemot IRGC, samt vad en terrorstämpling av organisationen skulle ha för betydelse i Sverige och Europa. Lyssna på detta fullspäckade och spännande avsnitt för att få en djupgående förståelse för en av de mest kontroversiella organisationerna i världen.

1 maj 2023

Iranpodden, 1 maj