Kollum: ”Strúsfûgelpolityk”

Deiblêd Trouw bestege dêr koartlyn oandacht oan, en it byld dat út dat artikel nei foaren komt is dat fan in lân yn oarloch. Trouw stelt fêst dat de segregaasje yn de stêden hieltyd skerper wurdt. Ardavan Khoshnood, kriminolooch oan de universiteit fan Malmö, seit dat de absolute mearderheid fan de jeugd dy’t yn bindekriminaliteit en fjoerwapengeweld behelle is, út earste en twadde generaasje migranten bestiet.

11 september 2018

Omrop Fryslan