Kriminolog: Frivillighet problem när socialtjänsten ska hjälpa unga

Nästan alla unga som dömts för mord de senaste åren har utretts av socialtjänsten innan brottet. Det visar Kalibers granskning. En anledning till att ungas brottsliga bana är svår bryta är att socialtjänsten sällan får ta till tvingande åtgärder, menar Ardavan Khoshnood, kriminolog vid Lunds universitet.
– I dag får man välja väldigt mycket själv om man vill ta del av det stöd som erbjuds från samhället.

26 oktober 2021

SVT