Krisen på akuten i Lund: Oro över larmberedskapen när sjuksköterskor flyr

– Har vi möjlighet att bibehålla larmkompetensen, tillräckligt med folk för ett prio 1-larm? Just nu har vi det, men hur blir det när fler erfarna sjuksköterskor slutar? säger Ardavan Khoshnood, skyddsombud för Läkarförbundet på akuten.

3 oktober 2020

Sydsvenskan