”Kritiken mot rapporten
från Brå är väldigt farlig”

Kriminologen Ardavan Khoshnood menar att resultatet i Brås rapport – om hur personer med invandrarbakgrund oftare misstänks för brott – inte är nytt och han efterlyser nu mer forskning kring orsakerna.

30 augusti 2021

Dagens Nyheter