Kvinnosynen är också en kulturell fråga

För bara två veckor sedan publicerade en svensk forskningsgrupp vid Lunds universitet rapporten ”Swedish rape offenders — a latent class analysis”, av Ardavan Khoshnood, Henrik Ohlsson, Jan Sundquist och Kristina Sundquist. I rapporten kartläggs variabler och egenskaper hos samtliga 3 039 personer dömda för våldtäkt och försök till våldtäkt under åren 2000–2015.
Khoshnood som har lett studien är medicinare och kriminolog. Han berättar att en liknande studie om dödligt våld gav mer eller mindre samma resultat.

8 mars 2021

Svenska Dagbladet