Nio av tio läkare på akuten anser att patientsäkerheten är hotad

För få platser, för få läkare och för många patienter. Nio av tio läkare på akuten i Lund anser att patientsäkerheten är hotad, enligt en rapport som nyligen överlämnades till ledningen.

1 april 2017

Sydsvenskan