Nio av tio läkare på akuten i Lund: Patientsäkerheten är hotad

På grund av platsbrist, dålig bemanning och för många patienter utan akuta vårdbehov är patientsäkerheten på akuten i Lund hotad. Det anser nio av tio tillfrågade läkare, enligt en rapport som Mellersta Skånes läkarförening tagit fram, skriver Sydsvenskan.

3 april 2017

Läkartidningen