Ovanligt med psykiatrisk diagnos bland gängkriminella

Tillsammans med huvudförfattaren Ardavan Khoshnood, ST-läkare vid Skånes universitetssjukhus med en masterexamen i kriminologi från Malmö högskola, står hon bakom den aktuella studien.

23 januari 2017

Malmö Högskola