Phản gián thất bại thảm hại, Iran cầu cứu tình báo Nga

Sau khi nhân vật số hai của al-Qaeda, Abu Muhammad al-Masri, bị Mossad của Israel ám sát ở Tehran, chuyên gia Ardavan Khoshnood lập luận rằng, điểm yếu trong hoạt động phản gián sẽ buộc Iran phải cải tổ hoạt động này. Để làm như vậy, Tehran có khả năng chuyển sang hợp tác với Nga và Trung Quốc.

8 mars 2021

Bao Moi