Samtal med programmet ”Hur mår Sverige?”

Samtal med programmet ”Hur mår Sverige?” som leds av Nils Littorin, gällande kriget i Ukraina och den ryska militära doktrinen.

22 mars 2022

Hur mår Sverige?