Snart är sista sprutan tagen i Qpoolen

Ardavan Khoshnood är medicinskt ansvarig läkare på MACC Scandinavia och berättar att man nu befinner sig i en avvecklingsfas. Anledningen till att vaccinationen kommer att pågå i oktober är för att alla som fått första dosen även ska hinna få sin andra
dos. Efter den 31 oktober avvecklas den privata vaccinverksamheten i Skåne.

27 september 2021

Norra Skåne