Många unga som dömts för mord utredda av socialen innan brottet

”Det här visar på ett enormt systemfel som vi har i det här landet”, säger Ardavan Khoshnood, kriminolog vid Lunds universitet.

25 oktober 2021

Sveriges Radio