SVT mörkar orsaker till fler skjutningar i USA

SVT ställer också frågan om pandemin kan vara en orsak till ökningen av det svenska dödliga gängvåldet och intervjuar kriminologen Ardavan Khoshnood. Han konstaterar att det inte finns någon forskning som visar att pandemin skulle ha resulterat i flera skjutningar, men han menar att våldet kan öka på sikt i Sverige om den ökande arbetslösheten som orsakats av pandemin gör det lättare för gängen att rekrytera nya medlemmar.

11 oktober 2021

Näringslivets medieinstitut