Våldtäktsmannen

Därför bör preventivt arbete prioriteras: Hur förebygger vi våldtäkter? Den första förutsättningen för ett effektivt förebyggande arbete är att ringa in våldtäktsmannen. En färsk uppsats från Lunds universitet, ”Swedish rape offenders – a latent class analysis”11 koncentrerar sig på just detta. Studien, utförd av Ardavan Khosnood, Henrik Ohlsson, Jan Sundquist och Kristina Sundquist, är unik både i omfång och i metod. Här ingår alla som dömts för våldtäkt mellan 2000 och 2015 och som var mellan 15 och 60 år gamla. Det innebär totalt 3 039 individer.

8 mars 2021

Kvartal