اشاره صریح کارشناس ایرانی تبار امور جنا یی در تلویزیون ملی به مشکل اصلی: ساده لوحی سوئد

اشاره صریح کارشناس ایرانی تبار امور جنا یی در تلویزیون ملی به مشکل اصلی: ساده لوحی سوئد

شب گذشته تلویزیون ملی سوئد که تیم ویژه ای از خبرنگاران را جهت تهیه گزارش از شهر ناآرام و خشونوت زده مالمو جنوب کشور به این منطقه اعزام کرده بود…

پخش اذان از مسجدی در استکهلم

پخش اذان از مسجدی در استکهلم

پخش اذان از مسجد فیتیا که درصورت تصویب، نخستین پخش اذان درسوئد خواهدبود، با مخالفت و موافقت هایی روبروشده است. دراینجا گفتگویی را با سیدحسین اصغری، مسئول امور دینی انجمن افغان های سوئد، ساکن استکهلم که موافق این طرح و اردوان خوشنود، فعال سیاسی ساکن لوند که مخالف این طرح است، می شنوید.

اعتراض به دانشگاه لوند برای دعوت از سفیر جمهوری اسلامی

اعتراض به دانشگاه لوند برای دعوت از سفیر جمهوری اسلامی

اقدام انجمن سیاست های خارجی در دانشگاه لوند با مخالفت و اعتراض برخی از دانشجویان ایرانی روبروشده و ازجمله انجمن دموکراسی برای ایران که شورای رهبری و بیشتر اعضای آن دانشجویان و جوانان ایرانی در سراسر سوئد هستند، اعلاک کرده است که دست به اقدامی اعتراضی خواهدزد. اردوان خوشنود، دانشجوی رشته ی پزشکی در دانشگاه…

سالگرد ۱۸ تیر

سالگرد ۱۸ تیر

ه مناسبت هشتمین سالگرد ۱۸ تیرکه به یکی از روزهای تاریخی به ویژه در جنبش دانشجوئی ایران تبدیل شده، تظاهراتی در کشورهای مختلف از جمله سوئد برگزار خواهد شد. اطلاعیه هائی که در این رابطه پژواک دریافت کرده است برگزاری تظاهراتی دراستکهلم روز یکشنبه ۸ ژوئیه، ۱۷ تیرماه در ساعت ۱۴ در میدان سرگلل و…