Kriminolog: Frivillighet problem när socialtjänsten ska hjälpa unga

Kriminolog: Frivillighet problem när socialtjänsten ska hjälpa unga

Nästan alla unga som dömts för mord de senaste åren har utretts av socialtjänsten innan brottet. Det visar Kalibers granskning. En anledning till att ungas brottsliga bana är svår bryta är att socialtjänsten sällan får ta till tvingande åtgärder, menar Ardavan Khoshnood, kriminolog vid Lunds universitet. – I dag får man välja väldigt mycket själv…

Ungdomarna och morden – när insatserna inte hjälper

Ungdomarna och morden – när insatserna inte hjälper

Kalibers granskning Ungdomarna och morden – när insatserna inte hjälper handlar om ungdomar som döms för mord. Kaliber har gått igenom morddomar från de senaste fem åren där de dömda var minderåriga när de begått brottet. I nästan samtliga fall har personerna varit kända av socialtjänsten, blivit utredda och fått insatser, före morden.