27 juli 2023, Stortoget, Malmö

Kära vänner,

Idag har vi samlats här för att visa vår respekt och uppskattning för två framstående personer i Irans historia. Vi är stolta över att hedra minnet av våra två stora kungar, Hans Majestät Reza Shah den store och Hans Majestät Mohammad Reza Shah Pahlavi.

Reza Shah den store är en av de mest framstående personerna i Irans historia. Med sitt enastående och modiga ledarskap stod han inte bara upp mot de största utmaningarna i historien utan trodde också djupt på att uppnå sina höga mål. Under sin regeringstid initierade Reza Shah omfattande reformer i Iran. Han genomförde massiva moderniseringsprogram, vilket ledde till att landets industriella och kommersiella infrastruktur utvecklades för första gången. Han bidrog också till att bygga ut järnvägarna, förbättra utbildningen och skapa en modern militär.

Efter honom tog hans son, Hans Majestät Mohammad Reza Shah Pahlavi, över och fortsatte på samma väg. På grund av den globala utvecklingen gjorde han betydande förändringar i utrikes- och inrikespolitiken. Hans ”vita revolution” spelade en avgörande roll för Irans ekonomiska, sociala och kulturella utveckling. En av de mest anmärkningsvärda åtgärderna var att ge kvinnorna i Iran sin frihet.

Det är en ära för oss att minnas dessa stora ledare som lämnade ett outplånligt spår i Irans historia och banade väg för landets framsteg och välstånd. Låt oss fortsätta att vårda deras arv och arbeta för en ljusare framtid för Iran.

”Kvinnor, liv, frihet” var inte bara en slogan, det var en verklighet för vårt folk under två stora kungars regeringstid. Under mer än 50 år förvandlades Iran från ett fattigt och kvinnofientligt land till en av de mest moderna och ekonomiskt framgångsrika nationerna i världen. Låt oss hedra deras minne och vara stolta över vad de åstadkom för Iran. Denna hyllning tjänar som en påminnelse om deras enorma ansträngningar för att bygga ett bättre Iran.

Den här dagen för 43 år sedan gick Irans kejsare, Mohammad Reza Shah Pahlavi, bort i Kairo, Egypten, kl. 09.45 på morgonen. Vår älskade kejsare tog två snabba andetag innan han tog ett sista djupt andetag. Bara sådär var det över. Under hans kudde tog kejsarinnan fram en liten påse med jord från Iran, det land som Hans Majestät hade styrt i 37 år, och lade den i hans hand. Vår kejsare var borta. Idag, 43 år senare, ropar iranier över hela landet: ”Shahanshah, vila i frid.”