Mina vänner, kära landsmän

Idag samlas vi här i Stockholm för att minnas inte bara Mahsa Amini, utan alla de som har gett sina liv i kampen för frihet och rättvisa i Iran. Vi hedrar dem som avrättats, de som mördats i protester, och de som mördats i exil. Denna dag tillhör dem alla.

Sedan 1979 har Iran och dess folk varit offer för den islamiska regimens tyranni. Denna regim har kidnappat vår kultur, vår historia, våra ungdomar, och våra liv. Men vi står här idag, enade, och säger klart och tydligt till regimen och deras lakejer över hela världen, inklusive här i Sverige: ”Kampen fortsätter! Vi kommer att segra!”

Regimens ondska känner inga gränser. Den når till och med Sverige. Vi har sett massiva provokationer från regimen i Iran under de så kallade koranbränningarna, och vi har bevittnat hur Islamiska republiken har utfört terror och spionage på svensk mark. Både den islamiska regimens ambassad på Lidingö så väl som vissa moskéer knutna till regimen i Iran, har en avgörande roll i hotet mot Sverige.

Idag ser vi regimens hot mer än någonsin tidigare. Rysslands angrep på Ukraina med vapen som blivit tillagda i Iran är ett tydligt exempel. Det är dags för världen och inte minst Sverige att agera!

Och vi har krav:

  • Inför sanktioner mot regimens ledare, Ali Khamenei, och alla som arbetar vid hans kansli.
  • Inför sanktioner mot regimens president och hans regering.
  • Inför sanktioner mot regimelitens familjemedlemmar. Varför får de komma till Sverige och studera, jobba och leva i full frihet?
  • Inför sanktioner inte bara mot IRGC men även underrättelseministeriet som också har blod på sina händer.
  • Inför handelssanktioner mot regimen.
  • Och slutligen, bryt diplomatiska relationer.

Och till er, alla ni som kämpar mot terrorregimen i Iran. Vi måste stå enade och organisera oss. Vi står starka, och vi kommer inte att vika oss. För varje person som faller, kommer tusen andra att resa sig. Den islamiska regimen kan ta våra liv, men de kan aldrig ta vår kärlek till Iran!