Under en längre period har jag tillsammans med Marie Väfors Fritz (se nedan), sammanställt en bok gällande brottslighet i Malmö. Och nu äntligen är boken ute och kan införskaffas via Studentlitteratur som publicerar boken.

Som redaktörer för boken, har jag och Marie gjort vårt bästa för att kunna ge ut en bok som på ett tydligt sätt beskriver situationen i Malmö, samtidigt som den uppmuntrar till ett kritiskt tänkande. Boken heter ”Brottslighet och utsatthet i Malmö” och består av 9 kapitel. Totalt har 12 personer från olika yrkeskategorier skrivit i boken: akutläkare, kriminologer, polis, psykiatriker och psykolog.

Inom kort kommer boken också ut på engelska.

Om boken:
Malmö stad och dess invånare rör sig i en historisk tid och i en föränderlig miljö: sedan 1990 har staden vuxit med 43 procent. I Brottslighet och 
utsatthet i Malmö presenteras ett axplock av aktuell forskning, dess tillämpning och den påverkan som brottsligheten och utsattheten har och har haft på Malmö sedan början av 2000-talet.

Brottslighet och utsatthet i Malmö tar upp ämnen som skjutvapens- och explosionsvåld, anlagda bränder och gärningsmannakaraktäristika, samt vad hatbrott och viktimologiska aspekter är. Kopplingen mellan brott och missbruk diskuteras och läsaren får ta del av en brottsofferstudie av EU-medborgare samt följa ett samtal mellan en kriminologisk forskare och en aktiv polis. Avslutningsvis reflekterar en psykiater kring hur samhällets samspel med individer med antisocial problematik har förändrats över tid.

Boken har en tydlig anknytning till Malmö, men kan med fördel även 
användas för att förstå brottslighet och utsatthet på andra ställen i landet. Läsare uppmuntras att kritiskt reflektera över brottslighet och utsatthet och hur detta illustreras såväl i media som i denna bok. 
Förhoppningen är att den ska utgöra ett bidrag till diskussionen om 
Malmös brottslighet och utsatthet och att den ska väcka tankar, frågor och en nyfikenhet på kriminologi som ämne.

Anders Andersson/Studentlitteratur AB

Om redaktörerna:
Marie Väfors Fritz är filosofie doktor i psykologi vid Institutionen för kriminologi på Fakulteten för hälsa och samhälle vid Malmö universitet. Hon forskar om frågor som rör individuella attribut, bland annat impulsivitet och psykopatiska drag hos livstidskriminella samt faktorer som rör in- och utgångar i kriminalitet och missbruk. Internationalisering och ackulturation är viktiga inslag i både hennes forskning och undervisning. Marie är biträdande prefekt, studierektor och programansvarig samt undervisar och handleder på grund-, avancerad- och doktorandnivå.

Ardavan Khoshnood är akutläkare vid Skånes universitetssjukhus i Lund och medicine doktor i akutsjukvård. Han är även kriminolog vid Malmö universitet och fokuserar på gärningsmannaprofilering, kriminalunderrättelse samt grova våldsbrott. Från Malmö universitet har han en magisterexamen i statsvetenskap och från Lunds universitet en kandidatexamen i underrättelseanalys.

Information om boken:

Redaktörer
Marie Väfors Fritz
Ardavan Khoshnood

Författare
Athina Brunner
Ulf Ekelund
Manne Gerell
Martina Lengel
Sten Levander
Peter Lindström
Caroline Mellgren
Kajsa Rydén
Ulf Sempert
Simon Wallengren

ISBN
9789144126272

Upplaga
1

Utgivningsår
2019

Sidantal
172