Om

Min historia

Jag föddes april 1982 i Teheran. Iran hade några år tidigare bevittnat en islamisk revolution som förvandlade landet från en modern monarki till en brutal islamisk teokrati. Två år innan jag föddes, hade också ett brutalt krig brutit ut mellan Iran och Irak. Det var då få som visste att kriget skulle pågå i åtta år. I slutet på 80-talet lämnade min mor, min lille bror och jag Iran och återförenades med vår far i Norge. Min far hade långt innan lämnat Iran efter att han sedan 1979 bekämpat den nybildade islamiska teokratin. Fram till 1999 levde vi i Norge, då vi flyttade till Malmö.

År 2003 påbörjade jag mina läkarstudier vid Lunds universitet som avslutades 2011. Numera arbetar jag som specialistläkare i akutsjukvård. Jag är även docent i akutsjukvård vid Lunds universitet. Mitt stora intresse för samhällsfrågor fick mig att fortsätta att studera och jag har nu examen i även kriminologi samt statsvetenskap.

Kontakta mig

Doktorsavhandling

Prehospital Diagnosis and Oxygen Treatment in ST Elevation Myocardial Infarction

Stipendier och utmärkelser

Crafoordska stiftelsen • Lund
Tilldelats forskningsmedel för projektet ”Våldsbrott i Region Skåne”.

ALF-forskningsmedel • Region Skåne
Tilldelats forskningsmedel (ALF) för en period på tre år för projektet ”Våldsbrott i Region Skåne”.

Stiftelsen Landshövding Per Westlings Minnesfond • Lund
Beviljats medel för forskningsprojektet ”AI-beslutsstöd för att optimera akutmottagningens hantering av vuxna patienter som söker med andningsbesvär”.

Sparbanksstiftelsen i Varberg • Varberg
Beviljats medel för projektet ”Resursoptimering på akutmottagningen med hjälp av maskininlärning”.

Publons • Philadelphia
Mottagare av priset “Top granskare” (Top peer reviewer) inom fältet “Clinical Medicine”.

Publons • Philadelphia
Mottagare av priset “Top granskare” (Top peer reviewer) inom fältet “Cross-field”.

Forensic Sciences Research • Peking
Mottagare av priset för enastående bidrag (Outstanding Contribution Award) för år 2018 av tidskriften “Forensic Sciences Research”.

Injury • Amsterdam
Mottagare av priset “Enastående bidrag i granskning av artikel” som delades av tidskriften “Injury”.

Systematic Reviews • London
Mottagare av priset “Enastående bidrag i granskning av artikel” som delades av tidskriften “Systematic Reviews”.

Svensk förening för akjutsjukvård • Stockholm
Årligen delar Svensk Förening för Akutsjukvård (SWESEM) ut ett pris för bästa vetenskapliga arbete. Under år 2016 arrangerade SWESEM sin årliga kongress i Stockholm. Bland flertalet inskickade abstracts var det tre som valdes ut för att presenteras muntligt. Därefter valdes en vinnare baserat på ett antal olika kriterier. Priset för bästa vetenskapliga arbete 2016 gick till mig. Juryn bestod av svenska och internationella läkare.

Läkartidningen • Stockholm
Artikeln ”ABC om Yrsel på akuten”, där bland annat jag var med som författare, nominerades till årets artikel i Läkartidningen 2015 i kategorin Medicinens ABC.

Svensk förening för akutsjukvård • Stockholm
Årligen delar Svensk Förening för Akutsjukvård (SWESEM) ut ett pris för bästa vetenskapliga arbete. Under år 2015 arrangerade SWESEM sin årliga kongress i Stockholm. Bland flertalet inskickade abstracts var det tre som valdes ut för att presenteras muntligt. Därefter valdes en vinnare baserat på ett antal olika kriterier. Priset för bästa vetenskapliga arbete 2015 gick till mig. Juryn bestod av svenska läkare.

Svensk förening för akutsjukvård • Helsingborg
Årligen delar Svensk förening för akutsjukvård (SWESEM) ut ett pris för bästa vetenskapliga arbete. Under år 2011 arrangerade SWESEM sin årliga kongress i Helsingborg. Bland flertalet inskickade abstracts var det 17 som valdes ut och presenterades som posters på årsmötet. Av dessa valdes sju av de bästa ut för att presenteras muntligt. Därefter valdes en vinnare baserat på ett antal olika kriterier. Priset för bästa vetenskapliga arbete 2011, en två veckors auskultationsresa till Kings County Hospital i Brooklyn, New York, gick till mig. Juryn bestod av svenska läkare.

Medicinska fakulteten • Lunds universitet
Under sommaren 2008 tilldelades jag ett stipendium för att bedriva forskning vid verksamhetsområdet för Akutsjukvård, vid Lunds Universitetssjukhus. Projektet gick ut på att kunna hitta eventuella skillnader mellan män och kvinnor vad gäller symptom, förändringar på EKG och skillnad i sökmönster vad gäller Akut Koronart Syndrom. I projektet ingick mer än 5000 patienter som sökt akutmottagningen vid Lunds Universitetssjukhus med bröstsmärta under år 2006.

Medicinska fakulteten • Lunds universitet
Under sommaren 2007 tilldelades jag ett stipendium för att bedriva forskning vid verksamhetsområdet för Akutsjukvård, vid Lunds Universitetssjukhus. Projektet gick ut på att bygga upp en klinisk databas för patienter som fått diagnosen Akut Koronart Syndrom och med hjälp av databasen hitta prestanda av hjärtskademarkörer, blodprov, EKG och anamnes.

Medicinska fakulteten • Lunds universitet
Under sommaren 2006 tilldelades jag ett stipendium för att bedriva forskning vid verksamhetsområdet för Akutsjukvård, vid Lunds Universitetssjukhus. Forskningsprojektet handlade om Prehospitalt triageprocess, då en korrekt och snabb triagering och behandling av patienter med misstänkt Akut Koronart Syndrom är av stor betydelse för den enskilde patientens prognos.