Om

Min historia

Jag föddes april 1982 i Teheran. Iran hade några år tidigare bevittnat en islamisk revolution som förvandlade landet från en modern monarki till en brutal islamisk teokrati. Två år innan jag föddes, hade också ett brutalt krig brutit ut mellan Iran och Irak. Det var då få som visste att kriget skulle pågå i åtta år. I slutet på 80-talet lämnade min mor, min lille bror och jag Iran och återförenades med vår far i Norge. Min far hade långt innan lämnat Iran efter att han sedan 1979 bekämpat den nybildade islamiska teokratin. Fram till 1999 levde vi i Norge, då vi flyttade till Malmö.

År 2003 påbörjade jag mina läkarstudier vid Lunds universitet som avslutades 2011. Numera arbetar jag som överläkare i akutsjukvård. Jag är även docent och universitetslektor i akutsjukvård vid Lunds universitet. Mitt stora intresse för samhällsfrågor fick mig att fortsätta att studera och jag har nu examen i även kriminologi samt statsvetenskap.

Kontakta mig

Doktorsavhandling

Prehospital Diagnosis and Oxygen Treatment in ST Elevation Myocardial Infarction

Priser och utmärkelser

Vänligen besök Lunds universitets portal för forskare.