Islamiska regimen i Iran hetsar mot Sverige
|

Islamiska regimen i Iran hetsar mot Sverige

Regimen i Iran missbrukar diplomatisk infrastruktur i operationer som underminerar internationell säkerhet. Sverige bör noggrant övervaka aktiviteterna vid Irans ambassad på Lidingö och överväga att stänga den helt och hållet. Det skriver Arvin Khoshnood, Irankännare och statsvetare samt Ardavan Khoshnood, docent Lunds universitet.

Effekterna av sociodemografiska faktorer och komorbiditeter på sepsis: En rikstäckande svensk kohortstudie [Engelska]

Effekterna av sociodemografiska faktorer och komorbiditeter på sepsis: En rikstäckande svensk kohortstudie [Engelska]

Sepsis är ett allvarligt tillstånd som främst drabbar äldre. Vår studie, med över 6,7 miljoner deltagare och 116 miljoner personår av uppföljning, visade att sepsisförekomsten påverkas av socioekonomiska faktorer och samtidiga sjukdomar. Under studieperioden 1997 till 2018 diagnostiserades 161 558 personer med sepsis, motsvarande en incidens på 13,9 per 10 000 personår. Män, äldre individer,…

Akut onkologi: patofysiologi, diagnos och initial hantering [Engelska]

Akut onkologi: patofysiologi, diagnos och initial hantering [Engelska]

Andelen cancerpatienter kommer att fortsätta att öka under de kommande decennierna. Dessutom kommer nya behandlingar att tillkomma. Den ökade överlevnaden och de antitumörmediciner som används kommer utan tvekan att bidra till att en ökad andel patienter med onkologiska nödsituationer. Dessa kommer i första hand att söka vård på en akutmottagning, men läkare på andra kliniker…