آیا معاون فرمانده سپاه قدس ایران ترور شد؟ [انگلیسی]

گزارش شده است که محمد حجازی، معاون نیروی قدس ایران، در اثر بیماری قلبی درگذشت. با این حال، یک توییت مرموز به کشته شدن وی اشاره دارد.