ارزیابی سلامت قلب پس از سکته قلبی [انگلیسی]

در مطالعه‌ای با ۱۰۰ بیمار سکته قلبی و ۷۵ فرد سالم، از داده‌های ام‌آرآی برای ارزیابی عملکرد قلب استفاده شد. ام‌آرآی تفاوت‌های مهمی را در عملکرد قلب بین بیماران و افراد سالم نشان داد، که اطلاعات کلیدی برای تشخیص و درمان سکته قلبی ارائه می‌دهد.

دایوید نوردلوند، تئودور لاو، روبرت جابلونوفسکی، اردوان خوشنود، اولف اکلوند، دان آتار، داوید ارلینگه، هنریک انگبلوم، هاکان آرهدن

۲۰۲۴

Clinical Cardiology, 47(1):e24216