از مبارزه ایرانیان برای دموکراسی حمایت کنید! [سوئدی]

فردا، شنبه، یک سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی توسط گشت ارشاد در تهران می گذرد. از آن زمان تاکنون ۶۰۰ معترض در اعتراضات علیه سرکوب در ایران کشته شده اند. آروین و اردوان خوشنود می نویسند، وقت آن رسیده است که سوئد و غرب پشت مبارزه مردم ایران برای آزادی بایستند.

آروین خوشنود، اردوان خوشنود

۲۰۲۳

۱۶ سپتامبر، نشریه بولتن