امیدی به تغییر در ایران نیست [سوئدی]

در جمهوری اسلامی ایران، در صورت رای دادن، مهر در شناسنامه خود دریافت می کنید و اگر چنین مهری نشان داده نشود، هیچ تحصیلات دانشگاهی یا مشاغلی وجود نخواهد داشت.

اردوان خوشنود

۲۰۱۳

۲۳ ژوئن، سکونسکا داگبلادت