ایران برای اعمال فشار بر بایدن از خشونت استفاده می کند [انگلیسی]

چندین موشک در ۱۵ فوریه به اربیل شلیک شد که منجر به کشته شدن حداقل یک فرد و زخمی شدن حداقل یک تبعه آمریکایی شد. این احتمال وجود دارد که این حمله توسط یک سازمان وابسته به جمهوری اسلامی انجام شده است، به منظور تحت فشار قرار دادن رئیس جمهور بایدن برای لغو تحریم ها علیه رژیم ایران و بازگشت به توافق هسته ای ۲۰۱۵.