·

بازارهای مواد مخدر، محله های آسیب پذیر و خشونت با سلاح گرم در دو شهر سوئد [انگلیسی]

یافته های ما نشان می دهد که خشونت با سلاح گرم به شدت در بازارهای باز مواد مخدر در محله های آسیب پذیر متمرکز شده است، و علاوه بر این در آن مکان ها خطرات زیادی برای تیراندازی های مکرر پس از یک حادثه تیراندازی اولیه وجود دارد. ما پیشنهاد می کنیم که پلیس از این دانش برای بهبود شیوه های جلوگیری و یا ایجاد اختلال در خشونت با اسلحه استفاده کند.

مانه گرل، یوآکیم ستوروپ، میا-ماریا مگنوسن، کیم نیلوال، اردوان خوشنود، امیر رستمی

۲۰۲۱

Journal of Policing, Intelligence and Counter Terrorism, In Press