·

با اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات جدید ایران آشنا شوید [انگلیسی]

ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور جدید جمهوری اسلامی ایران، اسماعیل خطیب را به عنوان وزیر اطلاعات انتخاب کرد. خطیب یک اسلام گرای رادیکال است که روابط نزدیک با علی خامنه ای و سپاه پاسداران دارد. در دوران تصدی وی، ما می توانیم از یک رویکرد تهاجمی تر از سوی وزارت اطلاعات انتظار داشته باشیم، یعنی تروریسم و خشونت بیشتر از سوی رژیم اسلامی.

اردوان خوشنود, عرفان قانعی‌فرد

۲۰۲۱

مرکز مطالعات استراتژیک بگین-سادات، مقاله چشم انداز، شماره ۲۱۵۴