بعد از مرگ خامنه ای چه اتفاقی خواهد افتاد؟ [انگلیسی]

علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، ۸۱ ساله است و گفته می شود که سلامتی او در حال کاهش است. بعد از مرگ او، جانشینش توسط مجلس خبرگان رهبری تعیین می شود. شش نفر بعنوان جانشین احتمالی ظهور کرده اند.