بعد از مرگ خامنه ای چه اتفاقی خواهد افتاد؟ [انگلیسی]

علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، ۸۱ ساله است و گفته می شود که سلامتی او در حال کاهش است. بعد از مرگ او، جانشینش توسط مجلس خبرگان رهبری تعیین می شود. شش نفر بعنوان جانشین احتمالی ظهور کرده اند.

اردوان خوشنود

۲۰۲۱

مرکز مطالعات استراتژیک بگین-سادات، مقاله چشم انداز، شماره ۱۸۸۵