· ·

ترور المصری: یکی دیگر از شکست های اطلاعاتی ایران [انگلیسی]

در ۷ آگوست سال ۲۰۲۰، شماره ۲ القاعده، عبدالله احمد عبدالله (معروف به ابومحمد المصری) در تهران مورد اصابت گلوله قرار گرفت. حضور المصری در ایران رابطه نزدیک تهران با این سازمان تروریستی  را نشان میدهد. کشتن المصری همچنان ضعف ضد اطلاعات ایران را نشان می دهد. ناامیدی رژیم از این شکست اطلاعاتی احتمالاً با اقدامات خشونت آمیز بیان خواهد شد.ایران احتمالاً جامعه ضد اطلاعاتی خود را اصلاح خواهد کرد و ممکن است از روسیه و چین در این راه کمک بخواهد.

اردوان خوشنود

۲۰۲۰

مرکز مطالعات استراتژیک بگین-سادات، مقاله چشم انداز، شماره ۱۸۲۵