·

ترور محسن فخری زاده: گزینه های رژیم ایران چیست؟ [انگلیسی]

جمعه گذشته، محسن فخری زاده، در یك حمله سازمان یافته ترور شد. فخری زاده، یکی از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ریاست سازمان مهم نوآوری و تحقیقات دفاعی وزارت دفاع را بر عهده داشت که تحقیقات سلاح های هسته ای را انجام می دهد. کشته شدن وی بیانگر یک نقض عمده در ضد اطلاعات/حفاضت اطلاعات ایران است.

اردوان خوشنود

۲۰۲۰

مرکز مطالعات استراتژیک بگین-سادات، مقاله چشم انداز، شماره ۱۸۳۴