جرم سودآور بوده است [سوئدی]

اردوان خوشنود و ستن لواندر، دو محقق، می نویسند که برای بسیاری از پسران جوان، جرم و جنایت سودآور است. اما با مداخلات زود، احتمالاً می‌توانیم جرایم باندی را کاهش دهیم.

اردوان خوشنود، ستن لواندر

۲۰۲۳

نشریه کوارتال، ۱۳ ژوئن